# Ässjapott Vulkanen Ässjapott är inklämd bak andra berg i [Kung Göffs](kung_göff.html) dvärgarike. Få utmostående har därför sett berget med egna ögon. Röken som ibland undslipper vulkanens kägla är däremot ett välkänt fenomen och betraktas som ett omen om stundande och omvälvande förändringar. BILDNING (normal): Vulkanens förra rejäla utbrott sammanföll med krigen mot människorna i Ravland och gynnade Therania. BILDNING (krävande): Något av magman föll hela 10 hexrutor söderut och krossade delar av ett annat bergarike som sedan togs över av Rostbröderna. BILDNING (svår): Magma från ett vulkanutbrott brukar rinna nedför vulkanens sidor medan aska kan röra sig över stora områden. Det mycket selektiva nedslaget av magma så långt ifrån vulkanen är därför synnerligen märkvärdigt. ## Dron Eldslukaren I Ässjapott bor draken Dron, Eldslukaren den Förskräcklige, Askans Plogbill och Förändringars Sköte. Ormens sista kända aktivitet bestod i utplånandet av det samhälle i söder som sedemera tillskrivits Ässjapotts utbrott. Dvärgiska lärde menar att draken, såsom drakar gör, skyddar Stors plan för världsklotet. Ibland innebär det att röja väg för större förändringar. Ve de som föds in i en sådan tid. Man är givetvis mån om att ingen stör den gamla skräcködlan och promulgerar därför en myt om att det är Ässjapott som stått för svunna tiders förödelse. Dron slumrar sedan hundratals år men rister ibland av drömmar om framtida timanden. Aska stiger då ur Ässjapotts kägla. Släktena i landsändan ger dessa tillfällen olika tolkningar men tecknen ses allmänt som omen om kraft och förändringar. Dron studeras särskilt nogsamt av de [alviska syskonen Syn](syskonen_syn.html).