# Titelblad ## Konstruktion Gravsådd är skrivet av [Klas Lindberg](mailto:klas.lindberg@gmail.com) ## Copyright Klas Lindberg 2018 ### Licens [Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5 SE)](../LICENS.html) En översikt av licensen finns hos [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se) ### Distribution Gravsådd på webben: [strimlad.se/gravsådd/00.titelblad.html](http://strimlad.se/gravsådd/00.titelblad.html) Versionshantering på GitHub: [github.com/Mysingen/strimlad.se](https://github.com/Mysingen/strimlad.se). ### Hantering av bidrag Den som vill är välkommen att skicka in utökningar och förbättringar av materialet. Om materialet accepteras blir författaren listad som konstruktör och behåller copyright för de sidor som hen kan anses vara huvudsaklig upphovsperson till. ### Typsnitt De medföljande typsnitten är nedladdade från [Fontsgeek](https://fontsgeek.com) som distribuerar gratis typsnitt. Copyright till dessa ägs av sina respektive upphovspersoner, vilka tyvärr är svåra att identifiera. Typsnitten täcks hur som helst inte av licensen till texten. Du måste hantera dem i enlighet med Fontsgeeks [villkor](https://fontsgeek.com/terms). ## Teknisk hjälp Materialet är skrivet i Markdown och byggs till HTML av verktyget `build.py` som finns i projektets [rotkatalog](..). Du behöver Python 3 med modulen [Markdown](https://pypi.python.org/pypi/Markdown) installerad för att använda det: python3 ./build.py kampanj.json För att lägga till nya böcker jämte Gravsådd lägger du till en ny rad i `kampanj.json` [ ["gravsådd", true, "Gravsådd"], ["min_katalog", true, "Min egen kampanj"] ] och skapar en ny katalog (`min_katalog` i exemplet) som måste innehålla filen `00.titelblad.md`. ### Varför detta krångel? Plaintext-format går att versionshanteras med stor noggrannhet i [git](https://git-scm.com). Om du vill bidra med material men inte ta böket att lära dig git så skicka bara in hela filen du vill ändra eller lägga till.