Utkast

Jepp, ofärdigt och föremål för förändring.

Slaveri

En person som skiljs från sin identitet och kontext förslavas.

Mänskliga synder

Människorna är besynnerligt besatta av tankar på synd och dessutom fåfängt fästa vid någon specifik gud. De sju dödssynderna kan ses som variationer på en gemensam ursynd: Att nära andra passioner än att bekräfta guden.

Uppmuntra synderna människor emellan och förlåt dem sedan de tagit livet av varandra.

Fraser

Om lydnad

En lärares auktoritet erkänns så länge det finns något att lära. I övrigt anses inga auktoriteter ens kunna existera.

Galdanerna

En grupp beridna galdaner är i landsändan när Ässjapott börjar ryka. De tar det genast som en intäkt för att Horn vill dem något och börjar leta efter vulkanen.

Vigstejns Tryckkammare

Vigstejn försörjs under mark med friskluft av ett antal gigantiska tryckluftskammare uppe på ytan. Dessa drivs av komplicerade turbinsystem som i sin tur drivs av vindmöllor och vattenverk. Här finns alla möjligheter att gå under genom att fastna eller trilla ner i maskinerierna.

Vargfolkets tempel

På en lägre bergstopp finns ett övergivet gammalt observatorium. Stjärnkikaren finns kvar. Sedan vargfolket hittade platsen har kikaren använts för att rituellt närma sig mångudinnan. De är mycket territoriella och platsen hyser några äldre individer som anses heliga trots att de inte längre förmår att själva nedlägga byte. Tänk buddistmunkar och deras beroende av allmosor.

Spår av Dron

På en ödslig topp i närheten av Ässjapott ligger spridda ben från en grupp äventyrare. De är alla mycket döda sedan länge. Ett av de mer intakta skeletten nyper hårt om ett stort, rött drakfjäll. I händerna på en skicklig vapensmed skulle fjället kunna bli en sköld med artefakttärning.

Symbolfiskar

En damm med små färgglada fiskar som simmar i märkliga mönster som formar ännu märkligare symboler.

Grimdugs vattniga ögon

En enorm staty av Grimdug, bergakungen, har hamnat mestadels under vatten sedan ett reservoar- och viaduktsystem i Vigstejns ruinband kollapsat. Vattennivån varierar med väder och årstid. Ibland är nivån låg nog för att den gamle monarkens ögon ska synas, varvid de blänger ilsket.

När solen belyser området från öst eller väst syns en sjunken roddbåt vid statyns fötter. En grupp drunknade äventyrare iklädda metallrustningar ligger i och runt båten.

Druidernas passage

Ett oländigt skogsparti med knallar och stenbumlingar utgör ett naturligt skydd för den druidloge som finns längre in. Endast druider kan finna passagen som leder igenom området. Särskilt betrodda gäster kan förses med ett föremål som uppenbarar vägen för bäraren även om hen inte är druid.