Utkast - Gravsådd

Utkast

Blandade tankegurkor.

Hälften skägg

Majoriteten av svartalfter och halvlingar är skägglösa men vissa individer begåvas med polisonger som då kan bli rätt rejäla. För halvlingar, som i hög utsträckning deltar i popularitetstävlingar, blir brist på polisonger en källa till dålig självkänsla som kan lösas genom att kamma ner hår framför öronen. Svartalfer skrattar åt dylikt gnylfande men påverkas egentligen också.

Popularitetstävlingar

Handlar endast om social ranking. Handlar aldrig om att åstadkomma något av bestående värde. När inget finns att uppnå måste seger vinnas genom att trycka ned medtävlare.

Alla som försöker konkurrera med poptävlare genom att faktiskt göra något utesluts systematiskt. "Vanligt folk" delegeras till en uträttande klass.

Stabila system cirklar runt en central gestalt av nästan ouppnåelig social status, ex. ett majestät eller lagledaren i fotboll.

Halvlingar

Halvlingar är särskilt förföljda av fenomenet. Systemets vinnare säger sig tala för den populära viljan, eller bara "det populära" (*). Att väljas in i Populasen, en debattgrupp för framstående, är ett vattenmärke för högre anständighet.

Den uträttande klassen är mycket ovillig att säga emot medlemmar av den populära klassen. Tursamt nog är Populasen för besatt av att göra sig omtyckt för att komma på riktigt sadistiska uppgifter åt de uträttande. Det finns så att säga inget utrymme för systematiskt förtryck utöver själva delningen i klasser.

(* Låt det vara oklart om "det populära" avser det allmänna eller de som ingår i Populasen.)

Svartalfers mörkersyn

Svartalfer ser i nattmörker som halvlingar gör i dagsljus. Svartalfer ser lika illa på dagen som halvlingar gör om natten.

Vissa svartalfer kan även se i totalt mörker. Dessa är födda under järtecken (månförmörkelse?) och tar skada av solljus.

Formelsamlarna

Två besvärjare som endast säljer kopior mot kopior och är låsta i en prestigetävling där de vägrar samarbeta även under starkt yttre hot. Båda är villiga att köpslå om RPnas frihet. Båda samarbetar med Trevnadspolisen.

"Hen är Stor!"

Torde vara vanligt att höra bland dvärgar som höjer vinnande fränder till gudomlig status då och då.

Nepas Vida

En halvalv som försöker bli odödlig genom att kliva av "Livets Väg". Adepten låter sig svepas med av externa omständigheter för att ta så få egna beslut som möjligt. "Den som inte deltar i Livet kan inte heller närma sig dess Vägs ände."

Halvlingarnas trevnadspolis

Konfronterar äventyrliga halvlingar för deras brist på social passform. Deras ledare, Bror Dulle Duglig, är den naturliga vinnaren av alla popularitetstävlingar, har avundsvärda polisonger och är lika oklanderlig som arrogant. En farlig motståndare och ovän.

Rostiga förbindelser

Svartalferna ogillar Rostbröderna men kan hjälpa dem att hitta människor och klener (inte älvestamlingar) de själva inte gillar.

Slaveri

En person som skiljs från sin identitet och kontext förslavas.

Mänskliga synder

Människorna är besynnerligt besatta av tankar på synd och dessutom fåfängt fästa vid någon specifik gud. De sju dödssynderna kan ses som variationer på en gemensam ursynd: Att nära andra passioner än att bekräfta guden.

Uppmuntra synderna människor emellan och förlåt dem sedan de tagit livet av varandra.

Fraser

Om lydnad

En lärares auktoritet erkänns så länge det finns något att lära. I övrigt anses inga auktoriteter ens kunna existera.

Galdanerna

En grupp beridna galdaner är i landsändan när Ässjapott börjar ryka. De tar det genast som en intäkt för att Horn vill dem något och börjar leta efter vulkanen.

Vigstejns tryckkammare

Vigstejn försörjs under mark med friskluft av ett antal gigantiska tryckluftskammare uppe på ytan. Dessa drivs av komplicerade turbinsystem som i sin tur drivs av vindmöllor och vattenverk. Här finns alla möjligheter att gå under genom att fastna eller trilla ner i maskinerierna.

Vargfolkets tempel

På en lägre bergstopp finns ett övergivet gammalt observatorium. Stjärnkikaren finns kvar. Sedan vargfolket hittade platsen har kikaren använts för att rituellt närma sig mångudinnan. De är mycket territoriella och platsen hyser några äldre individer som anses heliga trots att de inte längre förmår att själva nedlägga byte. Tänk buddistmunkar och deras beroende av allmosor.

Spår av Dron

På en ödslig topp i närheten av Ässjapott ligger spridda ben från en grupp äventyrare. De är alla mycket döda sedan länge. Ett av de mer intakta skeletten nyper hårt om ett stort, rött drakfjäll. I händerna på en skicklig vapensmed skulle fjället kunna bli en sköld med artefakttärning.

Grimdugs vattniga ögon

En enorm staty av Grimdug, bergakungen, har hamnat mestadels under vatten sedan ett reservoar- och viaduktsystem i Vigstejns ruinband kollapsat. Vattennivån varierar med väder och årstid. Ibland är nivån låg nog för att den gamle monarkens ögon ska synas, varvid de blänger ilsket.

När solen belyser området från öst eller väst syns en sjunken roddbåt vid statyns fötter. En grupp drunknade äventyrare iklädda metallrustningar ligger i och runt båten.