# Begravningen Mycket löst hållet... En stor person, med imponerande gördelmått, av Tramahans ätt, ligger på dödsbädden och sänder, i sitt storhetsvansinne, meddelanden till "likvärdiga" om det förstående slutet och festen som hör till. Garin & Raffir har intresse i familjens lösöre som, vad de vet, innehåller delar av samma skatt som [Kalantina](kalantina.html) tagit med sig i graven. Ett tillfälle att rätta till ett gammalt misstag? [Syskonen Syn](syskonen_syn.html) har intresse i personens arvingar. Den döende är extrem i sina synsätt, vilket de tror borgar för att något av barnen intagit ett motsatt förhållningssätt. Familjen är även känd för sitt bibliotek och ska innehålla alviska skrifter. När kistan väl bärs till första anhalten på färden till dödsriket, ett andligt kastell, har kistan redan börjat läcka grönsvart var. Något är definitivt på tok men prästerna låter ingen undersöka det stinkande ekipaget.