Gravröset - Gravsådd

Gravröset

En timme norr om Stubbasten finns fyra gravrösen på en ås med god utsikt över den omkringliggande skogen. Naturligtvis finns här både en skatt och en varelse som vakar över denna.

Graven

Det största av rösena hade en gång en korridor som länkade in- och utsida, tillbommad med en rejäl runsten i var ända. Gången har rasat in sedan Gubben Mons och Xaye Askmara försökt ta sig in. De vet dock var den inre dörren befinner sig bakom rasmassorna och går i funderingar om hur de ska ta sig in. Den äventyrslystna orch de anlitat för grovjobbet hämtades hem av sin klan och lär inte synas till igen.

"Samarbete"

Om Mons nyttjar hjälp av rollpersonerna så ser han till att backa upp sina krav med sina hundar. Med subtila kommandon kan Mons få dem att bete sig hotfullt eller gå till angrepp. Använd värden för VARG, s. 155.

Rollpersonerna förväntas gå först in i graven för att ta den första smällen av ett möte med Bux sedan det inre låset forcerats.

Runstenen

Utanför graven ligger den runsten som tjänade som yttre lås mot de levandes land. Den magi som en gång fanns i den till skydd mot inkräktare har neutraliserats av Xaye men besvärjare kan ännu skönja skuggan av kraften i runans ådror.

BILDNING: Stenen är ristad av människor och bär släkten Tramahans märke. Tramahans anspråk på namnkunnighet går genom den beryktade krigaren Bux Bare, Bestämmaren, som för hundratals år sedan gjorde gemensam sak med dvärgar för att driva tillbaka Theranias demoniska horder från ett ansatt bergspass. Bux ska ha dött en hjältes död på slagfältet. Är det månne hans grav som samlar mossa här?

Raset

Gravkumlet har satt sig något med tiden och när den yttre porten forcerades försvann stödet som höll gången innanför uppe. Graven har rasat ihop på en linje utifrån och in mot mitten. Någon har börjat röja ut nedfallen sten och satt in träbalkar för att hindra sidorna från att rasa in i det nyblidade tomrummet. Virket är tämligen färskt. Oanvända balkar ligger i en prydlig stapel vid sidan om.

Att ta sig in

Det tar bättre delen av en dag för ett litet arbetslag att röja det som återstår av raset för att nå det inre låset. Man behöver säkra upp den röjda gången med balkar för att undvika ytterligare ras. Slå för HANTVERK.

Det inre låset

Ytterligare en runsten sitter som ett lås i en murad vägg där gången slutar. Det krävs en STYRKEDEMONSTRATION eller hjälp av dragdjur för att rubba den. Hjälpsamt nog har stenens hörn kraftiga bronsdekorationer som rep kan träs genom. Stenen bär en inskription:

Bux bålverk bar

Grimdug bevittnade

Bergets bann bevakar

bergabrodern

Runstenen är bunden med SLUNGA STEN E6 som utlöses om stenen flyttas eller skadas.

BILDNING: Stenen är ristad av dvärgar. Grimdug var en dvärgakung som torde ha varit samtida med Bux Bare.

Kammaren

Bortom det inre låset finns ett murat halvklotsformat rum. I dess centrum tronar en altarliknande gravsten som skurits för att efterlikna den döde. Avbildens händer griper om ett vackert svärd i skida. Detta går att häkta loss men kräver FINGERFÄRDIGHET om det måste gå undan.

Svärdet

Bux Bare, Bestämmaren, tog sitt vapen med sig på den sista resan. Det är ett vackert format bredsvärd med silverinläggningar i bladet och en svart onyx till svärdsknapp. Vapnet är inte magiskt men har VAPENBONUS T8.

Vapen och skida bär släkten Tramahans insignia. Det kan identifieras med BILDNING. Dvärgar med anknytning till området slår med +2.

Bux Bare Tramahan

Kanske är det Bestämmarens brutala bortgång som ligger bakom. Kanske är det oönskade sidoeffekter av besvärjelserna som lagts över hans grav. I vilket fall går Bux igen som GAST (s. 150).

En besvärjare som behärskar TALA MED DÖD kan försöka MANIPULERA den döde till stillnad och samtal. Detta är åtmintone häxan Xayes plan för att öka på sitt kunnande om både dödsriket och tiden då Bux Bestämmaren var i livet. Om hon är med vid öppnandet av graven är hon beredd att oskadliggöra skyddande magi men vill på inga villkor att gasten fördrivs. Hon har tidigare gjort försök att kommunicera med gasten nattetid, utanför graven, men funnit det svårt att MANIPULERA den då dess aktivitet är högre vilket gör den svårmästrad.

Nattetid

Det är inte rekommenderat att bevista gravarna nattetid då Bux gast kan röra sig friare och hemsöka hela området. Tänk på att en gast är svart som natten och kan vara mycket svår att se när den smyger på inkräktare.

Komplikationer bör uppstå om röjningsarbetet sinkas och man fortfarande inte är klara när mörkret sänker sig. Xaye och Mons känner väl till farorna men ser ingen anledning att berätta något om det inte är alldeles nödvändigt.

Vad händer sedan?

När det inre låsets magi utlöses klämtar en klocka hos ättlingarna till de dvärgar som en gång hjälpte till med begravningen av Bux Bare, Bergabrodern. Eftersom anfädernas konung svurit att skydda hjältens sista viloplats är det bara att ge sig ut för att återställa ordningen. Ett löfte är ett löfte.

I vår kampanj passade sällskapets tjuv på att knycka Bux svärd i tumultet som uppstod vid öppnandet av graven. Gruppens druid förhäxade några av Mons hundar till att attackera sin husse och de lyckades fördriva gasten snabbare än Xaye hann agera. Xaye är alltså både missnöjd och misstänksam eftersom samtalet med gasten nu helt gått om intet och Bux svärd inte stod att finna (gömt i en myrstack). För att bre på eländet är Mons i dåligt skick efter att ha blivit hundbiten tre gånger. En bräcklig allians formades för att få skoghuggaren hem och omhändertagen samtidigt som gruppens blodsmagiker hoppas på framtida lärdomsutbyten med häxan. Det ska inte vara lätt...

Återställning av graven

Detta är ett uppdrag som RPna kan råka på i Vigstejn, särskilt om de besöker Syskonen Syn. Det förutsätts att Bux svärd har tagits från graven så att äventyret kan handla om att spåra tjuven snarare än att stapla tunga stenar i prydliga rader.

RPna behöver ha sällskap av Garin & Raffir, gärna även Slur som expeditionsledare, ceremoniellt utsedd av Kung Göff själv. I annat fall får SL vara egen dräng och anpassa.

Gasten

Om gasten tidigare besegrats, men inte fördrivits med FÖRDRIVA ODÖD, så är den nu tillbaka och argare än någonsin. Den är inte längre begränsad till gravens innanmäte under dagtid utan rör sig fritt runt de fyra gravrösena. Om SL så vill kan den ha väckt ytterligare döingar i området, eller utövat influens på asätande djur, t.ex. gråbjörn, som nu stryker omkring och vaktar graven.

Om Bux är på plats kan det vara svårt att ens närma sig graven för att undersöka dess skick närmare. Bergabroderns dödsdimma klagar å andra sidan högljutt över att ha bli bestulen.

Spår

Letar man runt i omgivningarna så hittar man spår av gravskändarna. Det är alltså möjligt att ta upp jakten på dessa utan att utsätta sig för gasten. Vill man vara helt säker på att det är rätt spår behöver man dock ta sig upp till gravens direkta omgivning och börja spårningen där.

Vart spåren leder lämnas som övning åt SL.

Restaurering

Detta arbete erbjuder mest slag mot STYRKEPROV och HANTVERK. Man behöver dessutom både STENSÅNG och SYMBOLISM för att lägga om skyddsbesvärjelserna på låsen:

Dvärgarna är pragmatiska och pålästa nog att ta sig an problemen ett åt gången. Svärdet är viktigast, följt av lejandet av en lämplig SYMBOLIST av Tramahans ätt. När man väl har delarna kan man återvända till graven för att utföra grovarbetet.

Garin eller Raffir behärskar STENSÅNG enligt SL's diskretion. Sökandet efter ätten Tramahan kan ev. leda till att man övervarar en av medlemmarnas begravning.

Störningar

Upplösning

Om spelarna väljer att helt enkelt smita från icke fullgjort uppdrag så är de inte längre välkomna i Vigstejn.