# Gubben Mons Gubben Mons är ingift släkt med [Kalina](fru_kalina.html), [Slur](slur.html) och [Tidir](tidir.html) men lever ensam på [Stubbasten](stubbasten.html) sedan hans hustru gått bort. Hans barn, som sedan länge är utflyttade, besöker inte gärna sin gamle far då han är en svår typ med lika långt till skratt som han är full av förebråelser. I övrigt har han inte mycket att säga, utom när [häxan Xaye](xaye_askmara.html) hälsar på och drar med honom i spekulationer om de hädangångnas rike. Till sällskap och försvar har han ett tjugotal hundar som lyder honom i allt. Han försörjer sig på framställning av grövre materiel i trä som han hämtar från skogen. Tyvärr känner han av sin ålder och [drömmer om ett lättare liv](xaye_askmara.html#en-riskabel-plan). När spelet börjar har [Slur](slur.html) nyligen besökt Mons och, sin vana trogen, skrutit om allt möjligt som går och kommer att gå Slur vägen. Eftersom Mons sällan lämnar sin boplats är han beroende av andra för nyheter och vissa andra tjänster varför han uthärdar ynglingens egocentriska fasoner. Denna gång verkar pojkspolingen dock ha förlorat förståndet då han fått för sig att [söka upp dvärgarna i bergen](kung_göff.html#garin-raffir) för att ingå ett avtal med dem. Vad det hela rör sig om höll Slur, med ett överlägset flin, för sig själv men lät förstå att han snart skulle vara en rik man. Så vitt Mons vet är dvärgar inga enkla personer att ingå avtal med, vilket han också varnade sin svärson för.