Husregler - Gravsådd

Husregler

Alla sidhänvisningar är till Spelarboken.

Talanger

Tjuvens Talanger (s. 69)

Ficktjuv

Du vet hur man avleder folks uppmärksamhet och vittjar deras fickor utan att de märker det.

Bruten

Effekt (s. 104)

Tillägg: Magi kan användas om besvärjaren är vid medvetande, inte brutits i INT, och får arbeta ostört (SL avgör vad som räknas som störande). Besvärjelsens aktivering måste rymmas inom de allmänna begränsningarna av att vara bruten. Ritualer kan inte utföras.

Magi

Magiskt missöde (s. 114)

Ersätter hela stycket: Om du slår en eller flera när du kastar en besvärjelse har du släppt lös mäktiga krafter men lyckas inte kontrollera dem, och drabbas av ett magiskt missöde. Missödets grad bestäms av besvärjelsens effektgrad (ink. slagna ):

Ingredienser (s. 114)

Ersätter hela stycket: Alla besvärjelser anger ingredienser, föremål som krävs för att kasta besvärjelsen. När du har kastat besvärjelsen är ingrediensen förbrukad och kan inte användas igen. Vad som menas med "förbrukad" beror på ingrediensens beskaffenhet. Mer beständiga föremål som t.ex. förstoringsglas behöver rengöras under en dygnsperiod innan de kan användas igen. Enklare ingredienser förbrukas i sin helhet och kan inte återställas. SL avgör.

Tillägg: Enskilda mynt från hemsökta skatter kan används som ingrediens i vissa mörka besvärljelser. Om detta inte passar din kampanj får du ge rostbröderna något annat intresse för Kalantinas skatt.

Blodsband (s. 133)

Ändring: Om du och målet är av olika släkten måste besvärjelsen kastas en effektgrad högre än antalet poäng som ska överföras.