Husregler

Alla sidhänvisningar är till den svenska alfaversionen av grundreglerna såsom de såg ut 2018-02-11.

Bruten

Effekt (s. 98)

Tillägg: Magi kan användas om besvärjaren är vid medvetande, inte brutits i INT, och får arbeta ostört (SL avgör vad som räknas som störande). Besvärjelsens aktivering måste rymmas inom de allmäna begränsningarna av att vara bruten. Ritualer kan inte utföras.

Magi

Chanskasta (s. 105)

Ersätter hela stycket: Du kan, om du verkligen vill, kasta en besvärjelse på en nivå över din nivå i talangen. Det är dock förenat med stora risker:

Du kan aldrig kasta en besvärjelse som är två nivåer över din nivå i talangen.

Exempel: En besvärjelse på nivå två med effektgrad 3 kostar fem KP att lägga och spelaren rullar fem tärningar.

Exempel: Ett kraftord på nivå två tar två korta handlingar att lägga. En besvärjelse på nivå tre tar en runda plus en lång handling att lägga. En ritual på nivå tre tar tre kvartsdygn att lägga.

Magiskt missöde (s. 106)

Ersätter hela stycket och tabellen: Om du slår två eller flera när du kastar en besvärjelse har du släppt lös mäktiga krafter men lyckas inte kontrollera dem, och drabbas av ett magiskt missöde. Missödets grad bestäms av hur många tärningar du slagit och är lika med antalet tärningar upp till 3. Graden bestämmer missödets effekt. Graden kan sänkas genom att spendera ytterligare 1 KP per grad ner till grad 1. Missödets grad kan inte sänkas till noll.

GradEffekt
3 Du tar elände mot INT = antal rullade tärningar som inte visar . Besvärjelsens effekt slår dessutom bakut. En offensiv besvärjelse drabbar dig själv i stället för det avsedda målet. En skyddande eller helande besvärjelse skadar istället för att läka. Ett hamnskifte går snett och du blir ett sinnesslött vilddjur. En frammanad odöd, demon eller illusion angriper dig. SL avgör detaljerna.
2 Du tar elände mot INT = antal rullade tärningar som inte visar . Besvärjelsen har avsedd effekt, men drabbar även en vän eller något annat oavsiktligt offer. En helande eller hjälpande besvärjelse påverkar en fiende.
1 Du tar elände mot INT = antal rullade tärningar som inte visar .

Exempel: Du använder fyra tärningar och slår //3/. Du tar 3 poäng elände mot INT och besvärjelsen snedtänder. Besvärjelsens effektgrad ökar med ett poäng (en slagen sexa)

Om du spenderar 1 extra KP sänks missödets grad till två: Besvärjelsen har avsedd effekt men drabbar även ett oavsiktligt mål. Du tar 3 poäng elände mot INT.

Om du spenderar 2 extra KP sänks missödets grad till ett: Du tar 3 poäng elände mot INT.

Det är inte möjligt att spendera ytterligare KP för att slippa eländet mot INT.

Ingredienser (s. 107)

Ersätter hela stycket: Alla besvärjelser anger ingredienser, föremål som krävs för att kasta besvärjelsen. När du har kastat besvärjelsen är ingrediensen förbrukad och kan inte användas igen. Vad som menas med "förbrukad" beror på ingrediensens beskaffenhet. Mer beständiga föremål som t.ex. förstoringsglas behöver rengöras under en dygnsperiod innan de kan användas igen. Enklare ingredienser förbrukas i sin helhet och kan inte återställas. SL avgör.

Tillägg: Enskilda mynt från hemsökta skatter kan används som ingrediens i vissa mörka besvärljelser. Om detta inte passar din kampanj får du ge rostbröderna något annat intresse för Kalantinas skatt.

Blodsband (s. 122)

Ändring: Om du och målet är av olika släkten måste besvärjelsen kastas en effektgrad högre än antalet poäng som ska överföras.