# Husregler Alla sidhänvisningar är till Spelarboken. ## Talanger ### Tjuvens Talanger (s. 69) #### Ficktjuv Du vet hur man avleder folks uppmärksamhet och vittjar deras fickor utan att de märker det. * NIVÅ 1: Du får +1 på slaget för FINGERFÄRDIGHET när du stjäl små föremål. * NIVÅ 2: Du kan slå FINGERFÄRDIGHET för att få ett föremål att försvinna spårlöst inför ögonen på folk. Föremålet får vara av upp till en hands storlek. * NIVÅ 3: Du får addera en artefakttärning T8 till slaget när du stjäl små föremål. ## Bruten ### Effekt (s. 104) **Tillägg:** Magi kan användas om besvärjaren är vid medvetande, inte brutits i INT, och får arbeta ostört (SL avgör vad som räknas som störande). Besvärjelsens aktivering måste rymmas inom de allmänna begränsningarna av att vara bruten. Ritualer kan inte utföras. ## Magi ### Magiskt missöde (s. 114) **Ersätter hela stycket:** Om du slår en eller flera ![](bane.svg) när du kastar en besvärjelse har du släppt lös mäktiga krafter men lyckas inte kontrollera dem, och drabbas av ett magiskt missöde. Missödets grad bestäms av besvärjelsens effektgrad (ink. slagna ![](framgång.svg)): * **1:** Slå T66 på missödestabellen, s. 115. Räkna tärningen med lägst utfall som tiotal. * **2:** Slå T66 på missödestabellen. * **≥3:** Slå T66 på missödestabellen. Räkna tärningen med högst utfall som tiotal. ### Ingredienser (s. 114) **Ersätter hela stycket:** Alla besvärjelser anger ingredienser, föremål som *krävs* för att kasta besvärjelsen. När du har kastat besvärjelsen är ingrediensen förbrukad och kan inte användas igen. Vad som menas med "förbrukad" beror på ingrediensens beskaffenhet. Mer beständiga föremål som t.ex. förstoringsglas behöver rengöras under en dygnsperiod innan de kan användas igen. Enklare ingredienser förbrukas i sin helhet och kan inte återställas. SL avgör. **Tillägg:** Enskilda mynt från hemsökta skatter kan används som ingrediens i vissa mörka besvärljelser. Om detta inte passar din kampanj får du ge rostbröderna något annat intresse för [Kalantinas skatt](kalantina.html). ### Blodsband (s. 133) **Ändring:** Om du och målet är av olika släkten måste besvärjelsen kastas en effektgrad högre än antalet poäng som ska överföras.