Karta - Gravsådd

Karta

Kartan blir vad den blir när spelarna är med och bestämmer. Jag använder Inkscape med ett axonometriskt rutnät (spacing Y: 5.5, angle X: 30.0, angle Z: 30.0), grid snapping och Align satt till Selection area för att få hexagonerna att fastna på rätt ställen.