Legender - Gravsådd

Legender

För referens och egna noteringar.

Alla sidhänvisningar är till Korpens Klagan.

Stanengist

S. 209: Man säger att Det glömda landets sex första alver, de som planterade växterna, ...

Enligt myten höll Bux Bestämmaren Stanengist i sin hand.

Svärdet Maligarn

S. 209: I urtiden härjade den blodtörstige jätten Skrame landet. Man berättar hur sköldmön Viridia dödade honom med svärdet Maligarn...

Spiran Nekhaka

S. 210: Man säger att Alderlands förste konung Algared var så vis och god att gudarna förvandlade hans hjärta till en rubin...

Mantelspännet Blodestjärna

S. 210: Det berättas att alvprinsessan Iridne förälskade sig i orchhövdingen Horena...

Zytera

S. 211: Man säger att trollkarlen Zygofer under det fjärde alderkrigets slutstrid åkallade en demonhord...

Merigall

S. 211: Namnet Merigall flyger som en vag skugga med gula ögon över Det glömda landet...

Ett av Merigalls barn räknar Trame som sin hemvist.

Krasylla

S. 211: Vid alderkrigens slut stod demonfursten Krasylla utan väg till sin hemvärld Churmog...

Virelda Blodnäbb

S. 212: De eländiska korpsystrarna är kända som ett fridsamt systerskap...

Zertorme

S. 212: Zertorme sägs vara trollkarlen Zygofers egen son...

Arvia Stordotter

S. 212: Dvärgprinsessan Arvia Stordotter av Kromb står utanför klanens gemenskap...

Kejsarinnan Soria av Hroka

S. 213: Det viskas bland äser och älingar att orchkejsarinnan Soria egentligen är en lärd människohona...

Kalman Rodenfell

S. 213: Nästan alla åldriga och lärda alver sägs leva djupt inne i Det glömda landets norra skogar...

Rostfursten Kartorda

S. 213: Rostkyrkans ledare sägs bo i Vond eller Haggahus och är fruktad över hela Det glömda landet...

Ramakved

S. 214: Jägare viskar om Ramakved, slavhandlarnas och tjuvarnas egen by bortom skogarna...*

Korpehåla

S. 214: Det sägs att dvärgarna bröt all blåmarmor som fanns att skörda i Korpehåla stenbrott ...

Eners Pik

S. 214: Det viskas att halvalven Zertorme var en av monstret Zygofers första generaler...

Rosenöga

S. 215: Det glömda landets orcher har sökt sin plats i världen allt sedan de skickades i krig mot människorna...

Pelagia

S. 215: Människorna ska först ha trampat ravländsk jord just vid Pelagia...

Stormunsel

S. 215: Man hävdar att månen, förstummad av skönheten, brukar stanna en stund i sin bana över Stormunsels stenträdgårdar...

Lumragruvorna

S. 216: De okunniga hävdar att meromannernas­ dvärgar övergav Lumragruvorna efter tredje Alderkrigen...

Haggahus

S. 216: Man nämner ogärna Haggahus, gudinnan Hemes största tempel i Det glömda landet...

Vond

S. 216: Fästet Vond var en gång kromberdvärgarnas starkaste fäste i Ravland...