# Legender För referens och egna noteringar. Alla sidhänvisningar är till Korpens Klagan. ## Stanengist **S. 209**: *Man säger att Det glömda landets sex första alver, de som planterade växterna, ...* Enligt myten höll [Bux Bestämmaren](gravröset.html#bux-bare-tramahan) Stanengist i sin hand. ## Svärdet Maligarn **S. 209**: *I urtiden härjade den blodtörstige jätten Skrame landet. Man berättar hur sköldmön Viridia dödade honom med svärdet Maligarn...* ## Spiran Nekhaka **S. 210**: *Man säger att Alderlands förste konung Algared var så vis och god att gudarna förvandlade hans hjärta till en rubin...* ## Mantelspännet Blodestjärna **S. 210**: *Det berättas att alvprinsessan Iridne förälskade sig i orchhövdingen Horena...* ## Zytera **S. 211**: *Man säger att trollkarlen Zygofer under det fjärde alderkrigets slutstrid åkallade en demonhord...* ## Merigall **S. 211**: *Namnet Merigall flyger som en vag skugga med gula ögon över Det glömda landet...* [Ett av Merigalls barn](släkten_tramahan.html#herind-guloga) räknar Trame som sin hemvist. ## Krasylla **S. 211**: *Vid alderkrigens slut stod demonfursten Krasylla utan väg till sin hemvärld Churmog...* ## Virelda Blodnäbb **S. 212**: *De eländiska korpsystrarna är kända som ett fridsamt systerskap...* ## Zertorme **S. 212**: *Zertorme sägs vara trollkarlen Zygofers egen son...* ## Arvia Stordotter **S. 212**: *Dvärgprinsessan Arvia Stordotter av Kromb står utanför klanens gemenskap...* ## Kejsarinnan Soria av Hroka **S. 213**: *Det viskas bland äser och älingar att orchkejsarinnan Soria egentligen är en lärd människohona...* ## Kalman Rodenfell **S. 213**: *Nästan alla åldriga och lärda alver sägs leva djupt inne i Det glömda landets norra skogar...* ## Rostfursten Kartorda **S. 213**: *Rostkyrkans ledare sägs bo i Vond eller Haggahus och är fruktad över hela Det glömda landet...* ## Ramakved **S. 214**: Jägare viskar om Ramakved, slavhandlarnas och tjuvarnas egen by bortom skogarna...* ## Korpehåla **S. 214**: *Det sägs att dvärgarna bröt all blåmarmor som fanns att skörda i Korpehåla stenbrott ...* ## Eners Pik **S. 214**: *Det viskas att halvalven Zertorme var en av monstret Zygofers första generaler...* ## Rosenöga **S. 215**: *Det glömda landets orcher har sökt sin plats i världen allt sedan de skickades i krig mot människorna...* ## Pelagia **S. 215**: *Människorna ska först ha trampat ravländsk jord just vid Pelagia...* ## Stormunsel **S. 215**: *Man hävdar att månen, förstummad av skönheten, brukar stanna en stund i sin bana över Stormunsels stenträdgårdar...* ## Lumragruvorna **S. 216**: *De okunniga hävdar att meromannernas­ dvärgar övergav Lumragruvorna efter tredje Alderkrigen...* ## Haggahus **S. 216**: *Man nämner ogärna Haggahus, gudinnan Hemes största tempel i Det glömda landet...* ## Vond **S. 216**: *Fästet Vond var en gång kromberdvärgarnas starkaste fäste i Ravland...*