Rifen Rödnagel - Gravsådd

Rifen Rödnagel

Denna karaktär är släkt med en av rollpersonerna (halvling) i min kampanj.

Broder O Flemmings "onda" kusin, svartalfen Rifen Rödnagel är allt-i-allo åt schamanen och runmagikern Samisam, Kackaren på Höga Kullen. Han är ofta utskickad att leta medicinalväxter och underligare ting (Samisam är en smula vettvill) och hans vägar har börjat korsa Flemmings sedan denne återkom till hemmatrakterna. Rifen håller ett vakande öga och undrar hur det kommer sig att kusinen börjat umgås med en halvalv och en druid istället för att helt återvända hem. Kanske har kattpannan lärt sig att uppskatta större värden i livet än att måla staket och kratta gräsmattor åt otacksamma släktingar?

Samisam är bosatt i Myggmarsken varför även Rifen utgår från området och är väl insatt i träskets faror.