Släkten Tramahan - Gravsådd

Släkten Tramahan

Släkten Tramahan stammar från de älvestamlingar som föddes i Ravland sedan gisslan utbytts efter skiftet. Man grundade staden Trame, vilket givit släkten dess namn, och tog under alderkrigen emot människor som flydde undan religiös förföljelse. Det alviska blodet i släkten är idag mer mänskligt utblandat och familjen har delats i två grenar där den ena räknas till släktet människor. Den andra vaktar svartsjukt på sin härkomst och söker alltid giftermål med halvalver, även klener.

Buximil Stormare Tramahan

Den ena familjens överhuvud, människan Buximil Stormare, är idag staden Trames starke man och ledare av stadsrådet. Han kallar sig Trames Bestämmare, en titel han lånat från Bux Bare Tramahan. Buximils makt hotas av två saker:

Buximil planerar för sin hädangång och avdelar en betydande del av Trames resurser för att restaurera och bygga ut stadens komplex av mausoleum.

Trame

Staden Trame är belägen på öar i ett floddelta omgivet av branta höjder. Bortom öarna störtar floden, Dåraforsen, i ett mäktigt vattenfall. Man livnär sig på fiske och jordbruk. De större jordbruken är förlagda till höjderna bortom staden men öarna rymmer tillräckligt med åkerplättar för att försörja staden i händelse av belägring.

Höjderna runt deltat kantas av befästningsverk uppförda med hjälp av dvärgar från Vigstejn och uppvisar tydliga tecken på att ha formats med stensång. En onaturligt smäcker stenbro förbinder ett lika onaturligt högt och smäckert torn på huvudön med befästningsverket på höjderna.

Under Alderkrigen raserades försvarsverken på några ställen, först av alderländska styrkor och senare av Zyteras horder. Staden har dock aldrig fallit. Man är idag sysselsatt med att försöka återställa verket men saknar kunniga stensångare till de klurigare konstruktionerna då Vigstejns dvärgar är upptagna med sina drömmar om att återinviga Vigstejns ruinband i det dvärgiska kungadömet.

Besökare i staden behöver ett giltigt skäl att träffa någon i stadens råd för att släppas in. Möten med mindre namnkunniga bofasta, liksom all handel, förläggs till utsidans brofäste.

Platser

Stadsråd

...

Spelarnas plan: Övertala familjen Tramahan att skicka en symbolist för att stänga Bux gravs yttre lås (Garin & Raffir kan ta hand om allt annat) och förespegla att detta kunde hjälpa till att återetablera en god relation med Vigstejn. De behöver ju stensångare. De behöver nu få Herind att stänga graven lite lagom illa så att Xaye kan prata med Bux (som hon tror har information om Stanengist, som han i livet påstod sig ha hållit i sina egna händer), samtidigt som dvärgarna blir nöjda. Herind tror sig få spela för Göff och Syskonen Syn om han hjälper till. Buximil anser sig kunna kräva en gentjänst från Vigstejn för sin hjälpsamhet (att skicka ut Herind).