# Släkten Tramahan Släkten Tramahan stammar från de älvestamlingar som föddes i Ravland sedan gisslan utbytts efter skiftet. Man grundade staden Trame, vilket givit släkten dess namn, och tog under alderkrigen emot människor som flydde undan religiös förföljelse. Det alviska blodet i släkten är idag mer mänskligt utblandat och familjen har delats i två grenar där den ena räknas till släktet människor. Den andra vaktar svartsjukt på sin härkomst och söker alltid giftermål med halvalver, även klener. ## Buximil Stormare Tramahan Den ena familjens överhuvud, människan Buximil Stormare, är idag staden Trames starke man och ledare av stadsrådet. Han kallar sig Trames *Bestämmare*, en titel han lånat från Bux Bare Tramahan. Buximils makt hotas av två saker: * Det faktum att släktens älvestamlingar lever längre och därmed har ett starkare anspråk på kontinuitet. Listigt manövrerande kommer att krävas för att säkra att Trames ledning överlåts till en Stormare när Buximil väl dör. * Buximils eget gördelmått är rent ohälsosamt och kommer att bli hans död. Se [Begravningen](begravningen.html). Buximil planerar för sin hädangång och avdelar en betydande del av Trames resurser för att restaurera och bygga ut stadens komplex av mausoleum. ## Trame Staden Trame är belägen på öar i ett floddelta omgivet av branta höjder. Bortom öarna störtar floden, Dåraforsen, i ett mäktigt vattenfall. Man livnär sig på fiske och jordbruk. De större jordbruken är förlagda till höjderna bortom staden men öarna rymmer tillräckligt med åkerplättar för att försörja staden i händelse av belägring. Höjderna runt deltat kantas av befästningsverk uppförda med hjälp av dvärgar från Vigstejn och uppvisar tydliga tecken på att ha formats med stensång. En onaturligt smäcker stenbro förbinder ett lika onaturligt högt och smäckert torn på huvudön med befästningsverket på höjderna. Under Alderkrigen raserades försvarsverken på några ställen, först av alderländska styrkor och senare av Zyteras horder. Staden har dock aldrig fallit. Man är idag sysselsatt med att försöka återställa verket men saknar kunniga stensångare till de klurigare konstruktionerna då Vigstejns dvärgar är upptagna med sina drömmar om att återinviga Vigstejns ruinband i det dvärgiska kungadömet. Besökare i staden behöver ett giltigt skäl att träffa någon i stadens råd för att släppas in. Möten med mindre namnkunniga bofasta, liksom all handel, förläggs till utsidans brofäste. ### Platser * Mausoleet, beläget på den näst största öns utlöpare mitt i vattenfallet. * Spiran. Säte för stadsrådet. Stadens brofäste på ösidan. * Arenan. Återfinns nära Spiran på huvudön. * Bassängen. En avlång fiskdamsliknande konstruktion förlagd till vattenfallets rand på den näst största ön. Hem åt najaden Straja. * ... ### Stadsråd * Buximil * Herind Gulöga, ett av Merigalls barn. Strajas älskare. Eländ. Symbolist. Tidigare gift med en Tramahan. Numera en wasterel. * Druiden Alamra Tramahan, älvestamling. Ogillar Gulöga för dennes relation med Straja som han önskar företräda ensam. * Daras Döderdressare, älvestamling som gift in sig i Tramahans släkt. Sköter allt som rör mausoleerna i Trame. Symbolist. Anser Herind vara en odugling som borde försöka bevisa sitt värde. * Diverse viktigpettrar ur stadens näringar och försvar. ## ... * Tramahans familjegrenar tenderar att baktala varandra, även inför främlingar. * Herinds musik lockar djur och fåglar till sig. * Om Herind tvingas ut på vägarna kommer han att vilja spendera flera dagar på förberedelser så att han kan ta med sig alla sina instrument, inkl. en stor och tung kejsarharpa. * Herind kan lätt få överdådiga drömmar om storslagen publik. * Giriga Korpen, Ölande Ödlan. * De slingrigare partierna av vägen (stenlagd) till Trame är långa trappsystem där man måste leda riddjur där det bär nedåt. Perfekt för stråtrövare. * Rövarbandet xxx * Var tog överläkaren vägen? Xaya mötte dem på vägen till Trame och RPna tjuvlyssnade på deras samtal. hon förväntades lämna information och berättade om Slurs vilja att bärga en hemsökt silverskatt. * Xaye är av ätten Tramahan (människorna) men slängdes ut pga sina livsval och har bara rykteskontakt med dem. Möter ibland andra medlemmar men aldrig inne i Trame, som hon inte besöker. > Spelarnas plan: Övertala familjen Tramahan att skicka en symbolist för att stänga Bux gravs yttre lås (Garin & Raffir kan ta hand om allt annat) och förespegla att detta kunde hjälpa till att återetablera en god relation med Vigstejn. De behöver ju stensångare. > De behöver nu få Herind att stänga graven lite lagom illa så att Xaye kan prata med Bux (som hon tror har information om Stanengist, som han i livet påstod sig ha hållit i sina egna händer), samtidigt som dvärgarna blir nöjda. Herind tror sig få spela för Göff och Syskonen Syn om han hjälper till. Buximil anser sig kunna kräva en gentjänst från Vigstejn för sin hjälpsamhet (att skicka ut Herind).