Xaye Askmara

Xaye är en andra nivåns dödsmagiker och god vän med Gubben Mons. Hon litar som regel inte på främlingar men är inte sen att utnyttja dem om det förefaller ändamålsenligt. Hon är konfident i sin förmåga att försvara sig med magi och gör inga försök att dölja sin profession. Något märkligt, kan tyckas, är hon en eftersökt helare. Xaye följer tesen att allt i skapelsen kan förstås genom sina motsatser och gränserna mellan vad saker är och inte är. Alltså finner hon ett intresse för att vårda liv i sitt sökande efter kunskap om döden.

Tre unga akolyter följer ständigt Xaye. De uthärdar alla ett tystnadslöfte under sin tidigaste skolning (ingen av dem har lärt sig någon magi än). De är målade med rödblandad aska i ansiktet och bär identiska fotlånga kläder i svart, grått och mörklila.

En riskabel plan

Xaye har fattat intresse för ett gravröse norr om Stubbasten och gjort gemensam sak med Mons för att gräva ut det. Mons hoppas på rikedomar som låter honom sluta med det tunga skogsarbetet när åldern nu börjar ta ut sin rätt. Med sin lite makabra och ganska cyniska livssyn är han i vart fall fascinerad av Xayes berättelser om tillvaron bortom livet, och om legenden runt härföraren som ska ligga begravd på platsen. Xaye själv vill öka sitt kunnande och sin kraft genom den gast som tycks vaka över graven.