# Xaye Askmara Xaye är en andra nivåns dödsmagiker och god vän med [Gubben Mons](gubben_mons.html). Hon litar som regel inte på främlingar men är inte sen att utnyttja dem om det förefaller ändamålsenligt. Hon är konfident i sin förmåga att försvara sig med magi och gör inga försök att dölja sin profession. Något märkligt, kan tyckas, är hon en eftersökt helare. Xaye följer tesen att allt i skapelsen kan förstås genom sina motsatser och gränserna mellan vad saker är och inte är. Alltså finner hon ett intresse för att vårda liv i sitt sökande efter kunskap om döden. Tre unga akolyter följer ständigt Xaye. De uthärdar alla ett tystnadslöfte under sin tidigaste skolning (ingen av dem har lärt sig någon magi än). De är målade med rödblandad aska i ansiktet och bär identiska fotlånga kläder i svart, grått och mörklila. ## En riskabel plan Xaye har fattat intresse för ett [gravröse](gravröset.html) norr om [Stubbasten](stubbasten.html) och gjort gemensam sak med Mons för att gräva ut det. Mons hoppas på rikedomar som låter honom sluta med det tunga skogsarbetet när åldern nu börjar ta ut sin rätt. Med sin lite makabra och ganska cyniska livssyn är han i vart fall fascinerad av Xayes berättelser om tillvaron bortom livet, och om legenden runt härföraren som ska ligga begravd på platsen. Xaye själv vill öka sitt kunnande och sin kraft genom den gast som tycks vaka över graven. ## Dessa Tramahan... Xayes verkliga familjenamn är [Tramahan](släkten_tramahan.html). Häxan har viss kontakt med andra Tramahan men sätter aldrig sin fot i Trame sedan hon förskjutits från staden. Hennes tidigare liv som respektabel adelsdam flyter ibland upp till ytan. Om [Garin och Raffir](kung_göff.html#garin-raffir) ger rollpersoner i uppdrag att återställa [Bux Bares grav](gravröset.html#aterstallning-av-graven) så inkluderar det nödvändigtvis att säkra hjälp av en SYMBOLIST av Trahamans ätt. Xaye kan då (men måste inte) tipsa om [Daras Döderdressare](släkten_tramahan.html#daras-döderdressare). Hon kan även förklara något litet om spliten som råder mellan de mänskliga och halvalviska förgreningarna av släkten Tramahan. Xaye har även hört talas om [Herind Gulöga](släkten_tramahan.html#herind-gulöga) men vet egentligen bara att han för tankarna till legenderna om [Merigalls barn](legender.html#merigall) och deras gula ögon. Hon har inte träffat honom och skulle storligen uppskatta detaljer om denne mystiske man som infiltrerat ätten Tramahan. ## Broder Rost Rostbröderna söker kunskap om demoner genom att studera livet. Xaye söker kunskap om döden genom att studera livet. Finns mån för utbyte? Javisst! Det är en obekväm och smutsig detalj men Xaye har en lång historia av att utbyta kunnande med [Intendent Mamlin](rostbröder.html#intendent-mamlin). Båda är helare och berömmer sig om att se bortom politiska popularitetstävlingar i sökandet efter högre kunskap. Ursprungligen var förhållandet mellan häxan och läkaren jämbördigt (och synnerligen hemligt). Rostkyrkans styrka har tilltagit med tiden. Förhållandet har ändrats därefter. Mamlin är fortfarande diskret men förväntar sig hjälpsamhet från Xaye utan ersättning. SL kan och bör använda Xaye för att förråda RPnas intressen. (Särskilt så om RPna etablerat en god relation.) Häxan är inte längre en villig deltagare i utbytena men tre ynkliga akolyter är inte mycket att komma med mot Mamlins väpnare Erev. Xaye biter alltså i tungan och säger så lite hon kan när hon har oturen att springa på intendenten. > Jag försöker ge Rostbröderna en mer ambivalent framtoning som helare, men där gåvorna kan ha avsevärda nackdelar. Dessa kan vara kroppsligt motbjudande (som riddare Erevs demonpansar) eller ha mer subtila effekter.