Gravsådd

Titelblad

Konstruktion

Gravsådd är skrivet av Klas Lindberg

Klas Lindberg 2018

Licens

Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5 SE)

En översikt av licensen finns hos Creative Commons

Distribution

Gravsådd på webben: strimlad.se/ror/gravsådd/00.titelblad.html

Versionshantering på GitHub: github.com/Mysingen/strimlad.se.

Hantering av bidrag

Den som vill är välkommen att skicka in utökningar och förbättringar av materialet. Om materialet accepteras blir författaren listad som konstruktör och behåller copyright för de sidor som hen kan anses vara huvudsaklig upphovsperson till.

Typsnitt

De medföljande typsnitten är nedladdade från Fontsgeek som distribuerar gratis typsnitt. Copyright till dessa ägs av sina respektive upphovspersoner, vilka tyvärr är svåra att identifiera. Typsnitten täcks hur som helst inte av licensen till texten. Du måste hantera dem i enlighet med Fontsgeeks villkor.

Teknisk hjälp

Materialet är skrivet i Markdown och byggs till HTML av verktyget bygg.py som finns i projektets rotkatalog. Du behöver Python 3 med modulen Markdown installerad för att använda det:

python3 ./bygg.py kampanj.json

För att lägga till nya böcker jämte Gravsådd lägger du till en ny rad i kampanj.json

[
    ["gravsådd", "Gravsådd"],
    ["min_katalog", "Min egen kampanj"]
]

och skapar en ny katalog (min_katalog i exemplet) som måste innehålla filen 00.titelblad.md.

Varför detta krångel?

Plaintext-format går att versionshanteras med stor noggrannhet i git. Om du vill bidra med material men inte ta böket att lära dig git så skicka bara in hela filen du vill ändra eller lägga till.